Lasy sosnowe tworzą specyficzny mikroklimat. Jezioro Dominickie znajduje się na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego.
Wyspa Konwaliowa położona jest na Jeziorze Radomierskim, zajmuje obszar 24,9 ha. Wyspę porasta ponad 100-letni drzewostan – dęby, klony, jesiony, olchy, lipy.